lättlästa böcker

Hemsidan är under uppbyggnad så vissa länkar kanske inte fungerar riktigt än.

Följ mig på:

Mail:

En lättläst bok behöver inte vara innehållsmässigt lätt. Ett barn på tolv år vill sällan läsa böcker som vänder sig till en sexåring, även om det äldre barnet ännu inte kommit så långt i sin läsutveckling. Därför är det viktigt att vi ser både till barnets mognad och dess läsförmåga när vi ska hjälpa dem att välja böcker. Alla barn är olika och lär sig läsa och skriva när de är redo. Vad vi vuxna kan göra, är att hjälpa och stötta dem.

 

Böcker blir heller inte lättlästa bara för att de har större bokstäver eller mindre text. Vad som gör dem lättlästa är bland annat förhållandet mellan bilder och text och längden på meningarna.

Nivå 1 - vänder sig till de barn som precis ”knäckt” läskoden.

Nivå 2 - har något längre meningar, men är fortfarande anpassat till nybörjarläsaren.

Nivå 3 - är en kortare form av kapitelböcker. Texten är luftig och vissa av böckerna har illustrationer med jämna mellanrum.

 

Nivå 4 – är kapitelböcker med få eller inga illustrationer; något svårare text, men ändå lättläst. Enstaka svåra ord och med ett språk som ställer lite högre krav på ordförråd och grammatik.

 

Nivå 5 – böcker för den mer vane läsaren, men fortfarande lättläst. Några svåra ord per sida och förekomsten av bildspråk och ovanliga ord ökar.

Copyright @ All Rights Reserved

Bank