Läsa och skriva

Skriva och rita

Träna, träna, träna. Det är vad som behövs för att kunna skriva det man vill. Ge barnen tillfälle att träna på ett lustfyllt sätt.

Spel och pyssel

Ett bra sätt att lära sig läsa och skriva,  är att leka in kunskapen. Spela spel, måla och skapa.

När man läser förvandlas texten till bilder, tankar och möjligheter. Det som gör just läsning så fantastisk är att varje tolkning av det skrivna är unik. Allt som skrivs har en mottagare och som mottagare har du all rätt i världen att göra en berättelse till din egen, skapa dina egna bilder och dra dina egna slutsatser.


Våra barn har också rättighet att få ta del av detta fantastiska. Alla har vi gått i skolan och alla har på ett eller annat sätt lärt sig läsa. Själv kommer jag inte ihåg hur eller exakt när jag lärde mig läsa. Jag bara kunde. Vi hade böcker överallt, det lästes hela tiden hemma och jag fick alltid böcker på födelsedagar och jular.


När jag växte upp, under 70-talet, var konkurrensen om barnens intressen inte lika stor som idag. Man lekte eller läste. Idag har datorn och tv:n tagit över en del av dessa intressen. På både gott och ont. Barn leker fortfarande, men på andra sätt. Däremot har dator och tv konkurrerat ut mycket av läsningen.


Dagens barn är lustbarn och det de sysselsätter sig med måste vara roligt. Därför måste läsning och skrivning vara lustfyllt. Det första man ska tänka på när barn ska lära sig läsa och skriva är att göra det meningsfullt för dem. Vuxna använder ju det skrivna språket för ett syfte och detta måste såklart gälla även för barnen.


Men hur gör man då när ett barn vill skriva men inte ännu kan? Måste de först kunna rabbla och skriva alla bokstäver? Mitt svar är nej! Alla barn ska få utforska skrivandet och läsandet utifrån sin egen nivå. Men vi vuxna måste hjälpa dem att tolka språket så att de så småningom förstår sambandet mellan det de säger och krumelurerna som vi kallar bokstäver.


Låt dem få utforska och testa. Ge dem möjligheter och uppmuntran och låt dem framförallt få känna att de kan.Det glada barnet

Sidan är under uppbyggnad. Därför fungerar inte alla länkar än. Jag ber dig ha överseende med detta.


//Lena

Hemsidan är under uppbyggnad så vissa länkar kanske inte fungerar riktigt än.

Bank

Copyright @ All Rights Reserved