Kentaurea Tours

Bokningsvillkor

Booking conditions

Buchungsbedingungen

Alla bokningar, ändringar och avbokningar måste göras skriftligen. Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) per person och inkluderar skatter och moms.

 

Återbetalningar och oanvända tjänster

Ingen återbetalning sker av tur som avbokas eller ändras 24 timmar innan turen. Oanvända tjänster återbetalas ej.

 

Annullering

Alla avbokningar måste göras skriftligen till info@kentaurea.se

Följande avbokningsavgifter gäller på alla turer.

 

Över 10 dagar före avresa - du betalar ingenting

Mellan 10-6 dagar före turdagen - du betalar 50% av den totala avgiften

Mellan 5-0 dagar före turdagen - du betalar 100% av den totala avgiften

 

Reseförsäkring

Kentaurea Tours rekommenderar att varje kund har fullgod reseförsäkring.

Kentaurea Tours kan inte hållas ansvarig för personskada, olycka eller sjukdom. I händelse av personskada, olycka eller sjukdom kan Kentaurea Tours inte krävas att annullera, ändra eller avbryta turer.

 

Avbokning av Kentaurea Tours

På grund av hänsyn till händelser och orsaker som ligger utanför vår kontroll, förbehåller sig Kentaurea Tours rätt att avbeställa resan. Pengar som betalats för turer kommer att återbetalas, men Kentaurea Tours ansvarar inte för eventuella ytterligare krav.

 

Klagomål

Eventuella klagomål måste riktas till Kentaurea Tours omedelbart och bekräftas skriftligen. I de fall klagomål inte kan lösas på plats måste de skriftligen riktas till Kentaurea Tours inom 30 dagar efter avslutad tur. Senare klagomål kan inte beaktas.

 

Aktiviteter

Det är varje kunds ansvar att bete sig på ett säkert sätt under hela turen. Kentaurea Tours kan inte hållas ansvarig för olyckor eller skador som orsakats av kundens beteende eller förhållanden som normalt kan förekomma i naturen miljö. Ansvaret för barn ligger uteslutande på deras förmyndare. Ansvaret för att ha tillräcklig simning kunskap ligger enbart på kunden.

Kentaurea Tours ansvarar inte för eventuella fel, skador eller förseningar enligt detta avtal om dess fel, skada eller förseningen beror på förekomsten av en Force Majeure - händelse.

 

Godkännande

Genom att betala turavgiften har kunden accepterat de allmänna villkoren som anges i detta dokument, som en del av avtalet mellan Kentaurea Tours och kunden.

 

Integritetspolicy

Vi ber om personlig information i bokningsförfrågan. Denna information är nödvändig för att säkerställa att vi har möjlighet att göra och bekräfta din bokning. Denna information kommer inte att användas för något annat ändamål, och kommer inte att delas med någon annan utomstående förutom om lagen förespråkar annat.

Den personliga informationen kommer inte att säljas eller delas, och din e-postadress kommer inte att vidarebefordras till utomstående.